Návštěvní řád

 1. Používat háčky se zamáčknutým, případně mikro protihrotem (tedy ne protihrot, ani bezprotihrot). 
 2. Používat průběžné montáže na prutu.
 3. Používat na ošetření ryb desinfekci.
 4. Kdo loví ryby, smí k tomu používat dvou prutů, případně tří (+ 200,-/den), každý pouze s jedním návazcem, opatřený jednoháčkem, s výjimkou lovu dravců.
 5. Při lovu na položenou je povinné použít tzv. únikové montáže – tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze návazec, nikoli zátěž či krmítko. 
 6. Lov ryb a jejich vnadění je povoleno výhradně na umělé nástrahy typu boilie a pelety. Případně po dohodě další: červy, rousnice, kukuřice, atd. Z důvodu předešlého hospodaření na rybníce a ve snaze zlepšení kvality vody a zdraví ryb je zakázáno lovit či krmit jakýmkoliv pečivem, tvrdým zrnem (kukuřicí, cizrnou, neloupanou pšenicí nebo hráchem, atd.), krmivem plesnivým nebo kvasícím či jinak znehodnoceným, či s obsahem mléčných výrobků, všechny druhy sýrů, vnitřností, masa, krevet, ryb nebo jejich části. Přívlač je povolena pouze po domluvě a na vyhrazených místech! Na lov sumců je třeba speciální povolenka, viz ceník. 
 7. Při lovu musí mít lovící u sebe vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo kleštičky), podběrák dostatečně velký, rozpětí ramen ideálně kolem 1 metru, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do síťky, dále podložku pod ryby. Podložka pod ryby určená na břeh musí být vždy s hranami zabraňujícími uklouznutí ryby mimo podložku (bazének apod., ne hadr na zem) a při manipulaci s rybou musí být mokrá a po celou dobu lovu ve stínu, mimo přímé slunce (bude kontrolováno)! Po vyjmutí háčku je lovící povinen použít desinfekci a rybě ošetřit i případná zranění mimo tlamku. Po celou dobu manipulace je nezbytné rybu polévat vodou, a proto je u nás poslední složkou povinné výbavy nádoba na polévání ryby (určitě né ta na šrot, možna bezplatně zapůjčit). 
 8. K rybolovu používat vlasce minimálně 0,25 mm a více (je zde mnoho ryb přes 20 kg).
 9. Zavážení prutů a krmení je povolováno individuálně a sezónně i s ohledem na obsazenost rybníka.
 10. Lovení na feeder a plavanou je povoleno pouze z určených míst (č.: 7a,b,c) a při dodržení pravidel dimenzování udice zmíněných výše. Ve výjimečných případech lze po dohodě s majiteli povolit i na standardních místech (č.: 1-6), avšak znovu je to s  ohledem na obsazenost rybníka, konkrétní místo a situaci.
 11. Ryby se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.
  Ulovené ryby nad 150 cm nebo kolem 20 kg nesmí být vyndány z vody na břeh! Vyháčkování a focení je vždy ve vodě na plovoucí podložce (zdarma k zapůjčení spolu s broďáky).
  Všechny jesetery při pouštění podržet vždy déle ve vodě (rozplavat).
 12. Je zakázáno jakkoliv uchovávat ryby v saku, vezírku apod. Musí být vždy neprodleně šetrně vráceny do vody. 
 13. Označování krmného místa bojkami či jinak není povoleno.
 14. Bivakování i parkování na lovném místě je povoleno. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech nebo ve vyznačených ohništích. Je zakázáno jakkoliv kácet nebo sekat zeleň na břehu rybníka i okolí. K vykonávání potřeby je určena “Toika”, případně v sezóně možnost toalet v sousedním kempu, kde je dostupná za poplatek i sprcha.
 15. Povolenka není přenosná na druhou osobu.
 16. Rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu.
 17. Je zakázáno jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, mola, značení apod.).
 18. Při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak.
 19. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby s nimi mohli bezprostředně manipulovat. V případě opuštění lovného místa je lovec povinen vytáhnout pruty, pokud se nedohodne s jiným rybářem, který by na pruty v jeho nepřítomnosti dohlédl.
 20. Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa.
 21. Focení ryby nad 150 cm (nebo 20 kg) ve vodě a ostatní ryby mimo vodu je povinen lovící držet max. do půl metru nad hladinou nebo zemí tak, aby případně upadla na podložku, která musí být při fotografování a manipulaci vždy pod rybou.

Další ustanovení

Správce má možnost kdykoliv zkontrolovat rybáři montáž na prutu, zařízení tábora i kufr auta.

Sportovní rybolov a pobyt na revíru Nový Rybník - Staré Splavy je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.). Pobyt nelovících u vody je dle ceníku. S ohledem na okolní návštěvníky, sousedy a kolemjdoucí vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.

V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů v platném znění.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů výše uvedených Vám může být odebráno povolení k lovu bez náhrady a rybář je povinen neprodleně opustit areál rybníka. Provozovatel si vyhrazuje jakoukoli změnu pravidel odlovu. Na dodržování pravidel dohlíží u nás nejen správce, ale i kamerový systém, případně podpořen dohledem dronu.

Lovící i návštěva při zakoupení jakékoliv formy pobytu nebo povolenky tím souhlasí s pravidly a způsobem jejich kontrolování a prosazování, zároveň se také zavazuje k jejich dodržování.